Yada & Friends | Episode 2 – Yada Museum |

Yada & Friends | Episode 2 – Yada Museum |

I want to become a
Director of the museum
|

Who would you be in a parallel universe ?

There exist parallel worlds, billions of light years apart.

| Tồn tại những thế giới song song cách nhau hàng triệu năm ánh sáng .

Yada comes to Earth on a space ship made of unicorn dust

Yada đến Trái Đất trên con tàu làm từ bụi kỳ lân
Yada Mama
Yada Mama Director of Yada Museum
Come from Yada Land

info.yadavn@gmail.com

https://yada.vn/

168/46B Le Thi Bach Cat , Ward 11 , Dis 11 , HCMC

+84 934180631

Imagination Ability 10/10
Artistic Creativity 10/10
Metamorphosis 10/10
Photoshop 10/10
Tarot Reading 8/10
parallel universe,
also known as a parallel dimension, alternate universe or alternate reality, is a hypothetical self-contained plane of existence, co-existing with one’s own. 

Vũ trụ Song Song

Vũ Trụ Song Song

Một vũ trụ song song, còn được gọi là một chiều  không gian song song, vũ trụ thay thế hoặc hiện thực xen kẽ. Giả thuyết cho rằng vũ trụ song song cùng tồn tại với thế giới mà chúng ta đang sống .

Yada Mama
Yada Mama Viện trưởng bảo tàng Yada
Đến từ Yada Land

info.yadavn@gmail.com

https://yada.vn/

168/46B Lê Thị Bạch Cát , p11 ,q11 , TP HCM

0934180631

Trí tưởng Phong Phú 10/10
Khả năng Sáng tạo 10/10
Khả Năng Biến Hình 10/10
Photoshop 10/10
Khả năng đọc Tarot 8/10

” I will not be able to do all the great things I want to do in life because my time is limited, just space is ultimate , and my home planet now so far away “

It is best to choose few big things worth doing.

Everything else – UHMM …

Just save it in Yada Museum where I build to remember the life in Yada Land .

Yada Museum

Viện Bảo tàng Yada

Tôi sẽ không thể nào làm hết những chuyện lớn lao mình muốn làm trong đời bởi thời gian của tôi là hữu hạn , Chỉ có không gian mênh mông là vô tận , và hành tinh quê nhà giờ đã quá xa xôi.

Vậy nên chỉ có thể lựa chọn vài chuyện lớn lao trong số đó để thực hiện . Còn tất cả những thứ  khác, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận trong Bảo Tàng Yada – nơi sẽ luôn nhắc tôi nhớ về hành tinh quê nhà Yada Land .

YADA MUSEUM TOUR

MEMORIES AISLE

Con Đường Ký Ức

I’ll build a memories aisle to remember all the stars – my good friends, it is located at the entrance of the museum where everyone will visit first.

Tôi xây một con đường ký ức để ghi nhớ tất cả nhửng vì sao – những người bạn tốt của tôi . Nó được đặt tại lối vào của viện bảo tàng , nơi mọi người có thể tham quan đầu tiên.

YADA'S BRAIN

Bộ Não của Yada

Where millions tone of ideas are producted.

Nơi sản xuất hàng triệu tấn ý tưởng

ATTU - WEDDING PLANNER

Nguyễn Bá Phương Trang

Owner of The Magic Closet which help her travel to anywhere on the Earth .

Cô gái với chiếc tủ thần kỳ . có thể du hành đến bất cứ nơi đâu trên Trái Đất .

LYNH THUY - WEDDING PLANNER

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Cô Gái với ước mơ giản dị ” Được làm người bình thường “

She always dream of she could be able to have a simple life.

THE HAUNTED ROOM and MINKY CLOWN

Căn phòng ma ám và chú hề Minky

Disciple of Pennywise.
I locked him in the Haunted room in the museum

Đệ tử của chú hề ma quái Pennywise đã bị nhốt vào căn phòng trấn yểm trong viện bảo tàng .

THINGS CLIENTS SAY TO DESIGNERS

Những Câu Nói của Khách Hàng

Being a designer on Earth, I have encountered many awkward situations and here are some classic cases .

Trong quá trình hành nghề thiết kế ở Trái Đất ,tôi đã gặp rất nhiều tình huống khó xử và đây là một vài ca kinh điển .

THE DROP TOP GUEST BOOK PROCCESING

Bức tranh sản xuất bảng thả tim

I’ve been making the drop top guest book since 2016 with 8 designs and 200USD .

Tôi bắt đầu việc làm những chiếc bảng thả tim từ năm 2016 . Khởi đầu với 8 mẫu thiết kế đầu tiên với số tiền 200USD .

We chose to make wedding guest book to cover life on earth and we love this work.

Chúng tôi đã chọn làm ra những chiếc bảng ký tên cho tiệc cưới để trang trải cuộc sống tại trái đất và chúng tôi yêu quý công việc này .

After 3 years of making drop top guest book , we have more than 20 designs with 4 different sizes and hundreds of color combinations. And Our customers love it !

Sau 3 năm làm bảng , chúng tôi có hơn 20 mẫu bảng với 4 kích cỡ khác nhau và có hằng trăm các  cách kết hợp màu . Khách hàng của chúng tôi rất ưa chuộng các mẫu làm theo màu sắc riêng .

 • Birdcage

  Birdcage (21)

  We have 4 sizes for the Birdcage. If you need more heart , you can order the second guestbook. Tiny Board : 30x14cm (11.8’’x5.5’’) —-Approx 55 hearts Hearts come in 1 sizes : Tiny 2,5×2,5cm (1″x1″) Small Board : 40x19cm (15.7’’x7.5’’) —-Approx 30 – 90hearts Hearts come in 3 sizes : Tiny 2,5×2,5cm (1″x1″) /Small 3x3cm (1.2″x1.2″) Medium Board :…
 • Book frame

  Book frame (7)

  We have 4 sizes for the book. If you need more heart , please order the second frame : Tiny Book (when closed) : 20x15cm (7.9’’x5.9’’) —-Approx 15-60 hearts Hearts come in 2 sizes : Tiny 2,5×2,5cm (1″x1″) /Small 3x3cm (1.2″x1.2″) Small Book (when closed) : 30x23cm (11.8’’x9’’) —-Approx 30 – 120 hearts Hearts come in 3 sizes : Tiny…
 • Bride Frame

  Bride Frame (3)

  We have 4 sizes for the guest book . If you need more heart , you can order the second frame: Tiny Board: 30cm (11.8’’) in height —-Approx 15-60 hearts Hearts come in 1 sizes : Tiny 2,5×2,5cm (1″x1″). Small Board : 40cm(15.7’’) in height —-Approx 30 – 120 hearts Hearts come in 2 sizes : Tiny 2,5×2,5cm (1″x1″) /Small…
 • Bus frame

  Bus frame (9)

  We have 4 sizes for the Bus. If you need more heart , you can order the second bus. Tiny Board : 30x24cm (11.8’’x9.5’’) —-Approx 30 – 90 hearts Hearts come in 3 sizes : Tiny 2,5×2,5cm (1″x1″) /Small 3x3cm (1.2″x1.2″) / Medium 4x4cm (1.55''x1.55''). Small Board : 40x32cm (15.7’’x12.6’’) —-Approx 30-160 hearts Hearts come in 3 sizes : Tiny…
 • Car frame

  Car frame (5)

  We have 4 sizes for the guest books. If you need more heart , you can order the second frame : Tiny Board : 30x17cm (11.8’’x6.7’’) —-Approx30 hearts Hearts come in 1 sizes : Tiny 2.5 x 2.5 cm (1″x1″). Small Board : 40x23cm (15.7’’x9’’) —-Approx 40- 100 hearts Hearts come in 2 sizes : Tiny 2.5 x 2.5cm (1″x1″)/…
 • Ring frame

  Ring frame (6)

  We have 4 sizes for the Couple Rings. If you need more heart , you can order the second guest book.
 • The food

  The food (3)

  We have 4 sizes for the guest book. If you need more wood pieces , you can order the second one.
 • Heart frame

  Heart frame (6)

  We have 4 sizes for the guest book. If you need more hearts , you can order the second frame .
 • House frame

  House frame (24)

  We have 4 sizes for the House. If you need more heart , you can order the second guest book. Tiny Board : 30x25cm (11.8’’x9.9’’) —-Approx 30 hearts Hearts come in 1 sizes : Tiny 2.5×2.5cm (1″x1″) . Small Board : 40x33cm (15.7’’x13’’) —-Approx 40 – 120 hearts Hearts come in 2 sizes : Tiny 2.5×2.5cm (1″x1″)/Small 3x3cm (1.2″x1.2″). Medium…
 • Man and Woman silhouette

  Man and Woman silhouette (4)

  We have 4 sizes of the guest book. If you need more heart , you can order one.
 • Mason Jar

  Mason Jar (30)

  We have 4 sizes for the Jar. If you need more heart , you can order the second jar. Tiny Board : 30x19cm (11.8’’x7.5’’) —-Approx 80 hearts Hearts come in 1 sizes : Tiny 2,5×2,5cm (1″x1″) . Small Board : 40x25cm (15.7’’x9.8’’) —-Approx 40 – 150 hearts Hearts come in 4 sizes : Tiny 2,5×2,5cm (1″x1″) /Small 3x3cm (1.2″x1.2″) /…
 • Milk Bottle

  Milk Bottle (2)

  We have 4 sizes for the guest book. If you need more heart , you can order the second frame : Tiny Board : 30x18cm (11.8’’x7’’) —-Approx 80 hearts Hearts come in 1 sizes : Tiny 2,5×2,5cm (1″x1″) . Small Board : 40x24cm (15.7’’x9.5’’) —-Approx 40 – 150 hearts Hearts come in 4 sizes : Tiny 2,5×2,5cm (1″x1″) /Small 3x3cm…
 • Round frame

  Round frame (7)

  We have 4 sizes for the guest books. If you need more wood slices, you can order the second frame.
 • Animals

  Animals (3)

  We have 4 sizes for the guest books. If you need more heart , you can order the second frame.
 • Rectangle Frame

  Rectangle Frame (27)

  We have 4 sizes for the guest books. If you need more heart , you can order the second one. Tiny Board : 30×22.5cm (11.8’’x8.9’’) —-Approx 30 – 90 hearts Hearts come in 2 sizes : Tiny 2.5×2.5cm (1″x1″) / Medium 4x4cm (1.6″x1.6″) Small Board : 40x30cm (15.7’’x11.8’’) —-Approx 50- 180 hearts Hearts come in 3 sizes : Tiny 2.5×2.5cm…
 • Shoe frame

  Shoe frame (2)

  We have 4 sizes for the guest books. If you need more heart , you can order the second one.
 • Square Frame

  Square Frame (24)

  We have 4 sizes for the guest books. If you need more heart , you can order the second one. Tiny Board : 20x20cm (7.9’’x7.9’’) —-Approx 50 hearts Hearts come in 1 sizes : Tiny 2.5 x2.5 cm (1″x1″) Small Board : 30x30cm (11.8’’x11.8’’) —-Approx 40-120 hearts Hearts come in 3 sizes : Tiny 2.5 x2.5 cm (1″x1″) /Small 3x3cm…
 • TV frame

  TV frame (5)

  We have 4 sizes for the guest books. If you need more heart , you can order the second frame. Tiny Board : 30×22.5cm (11.8’’x8.9’’) —-Approx 30 – 50 hearts Hearts come in 2 sizes : Tiny 2.5×2.5cm (1″x1″) /Small 3x3cm (1.2”x1.2”). Small Board : 40x30cm (15.7’’x11.8’’) —-Approx 30- 150 hearts Hearts come in 2 sizes : Tiny 2.5×2.5cm (1″x1″)/Small…
 • Cloud Frame

  Cloud Frame (6)

  We have 4 sizes for the Cloud. If you need more flowers or raindrops , you can order the second Cloud. Tiny Board : 30x18cm (11.8’’x7.1’’) —-Approx 20-30 flowers or raindrops Flowers come in 2 sizes : Small 3x3cm (1.2″x1.2″) / Medium 5x5cm (2″x2″). Raindrops come in 2 sizes : Small 4x2cm (1.6″x0.8″) / Medium 5.5×2.75cm (2.2″x1.1″). Small Board :…

The production process of drop top guest book

Quy Trình Sản Xuất Bảng Thả Tim

BUY MDF WOOD

Mua gỗ MDF

DELIVERY THE WOOD TO LASER MANS

Vận chuyển gỗ từ chợ đến cơ sở gia công laser

CHECK ORDER

Kiểm tra yêu cầu từ đơn đặt hàng

CUTTING WOOD BY LASER BEAM

Cắt gỗ bằng tia laser

CUTTING WOOD HEARTS

Cắt trái tim gỗ

WOOD SLIDES COULD BE MADE FROM

Các miếng ký tên có thể được làm bằng

STANDARD DROP TOP GUEST BOOK INCLUDED :

Một chiếc bảng ký tên gồm có :

PAINTING THE GUEST BOOK

Sơn màu cho bảng

SPRAY PROTECTIVE COVER

Xịt sơn bảo vệ

SCREW THE GUEST BOOK BY HAND DRILL MACHINE

Ráp bảng bằng máy vặn vít

TAKING PHOTO

Chụp ảnh

POST IT ON SOCIAL MEDIA AND WEBSITE

Đăng hình ảnh lên mạng xã hội và Website

It takes 5-7 days for the whole proccessing above,

Mất 5-7 ngày để hoàn tất tất cả các quy trình kể trên

Please patient , We are trying our best to make a beautiful – customized guest book just for you !

Xin hãy kiên nhẫn vì Yada đang rất cẩn thận làm chiếc bảng ký tên theo yêu cầu của bạn một cách tuyệt vời nhất !

Hope you will love “Yada & Friends” and don’t forget to subscribe us here.

Hi Vọng bạn sẽ yêu thích “Yada & Những người bạn” và đừng quên subcribe kênh youtube của Yada tại đây

Leave a Reply

Close Menu
×
×

Cart

0

Your Cart